IMG_3122-1024x683

Personen- & familierecht en Mediation

Algemeen

Op het gebied van het personen- & familierecht zijn er allerlei onderwerpen en zaken waar u als persoon of gezin mee te maken kunt krijgen en waarbij u juridische hulp nodig heeft. Naast een echtscheiding zijn dat bijvoorbeeld alimentatie, een zorgregeling voor de kinderen, een voornaamswijziging, onderbewindstelling of curatele, afwikkeling van een erfenis, adoptie en erkenning van een kind. Als u juridische hulp nodig heeft is het van belang een ervaren advocaat te hebben die de mogelijkheden en onmogelijkheden met u bespreekt en ook duidelijk is over de kosten.

Ten aanzien van echtscheidingen en het verbreken van een samenleving/relatie treft u hieronder uitgebreidere informatie aan.

Echtscheiding of verbreking relatie en samenleving

U of uw partner besluit te gaan scheiden of de relatie te verbreken. Dit is meestal een zeer emotionele tijd, waarbij er veel op u af komt. Wat moet er geregeld worden en hoe doet u dat. Goede persoonlijke en juridische hulp is van groot belang om zaken voor nu en de toekomst goed te regelen. Wij zorgen na het eerste contact binnen korte tijd voor een persoonlijk gesprek, waarbij wij uw specifieke situatie bespreken en u al uw vragen kunt stellen. Regelt u de gevolgen van een scheiding goed, dan voorkomt u problemen en conflicten in de toekomst. Soms kunt u samen met uw partner zaken regelen bij een advocaat-mediator, soms is het nodig een eigen advocaat te hebben. Bij ons kunt u voor beide situaties terecht.

Zo moeten o.a. de volgende zaken besproken en geregeld worden:

  • verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen (ouderschapsplan). Als u een kind heeft dat minderjarig is dan moet u als ouders een ouderschapsplan maken. In een ouderschapsplan beschrijft u hoe u na de scheiding de zorg en opvoeding van de kinderen wilt verdelen (waar wonen de kinderen? hoe is het contact met de andere ouder? is er een gelijke verdeling van de zorg, co-ouderschap?). Lukt het niet samen een ouderschapsplan te maken, dan beschrijft u uw voorstel en zal de rechter beslissen wat in het belang van de kinderen is.
  • verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Wie betaalt na de scheiding welke kosten van de kinderen? Er zijn de dagelijkse kosten verbonden aan het verblijf bij een ouder (wonen, eten, drinken, verzorging, uitjes, vakantie etc.) en algemene kosten (kleding en schoeisel, contributie voor sportclubs, schoolgelden- en benodigdheden, cadeaus, fiets etc.). Hoe deze worden verdeeld hangt samen met de verdeling van de zorg en met het inkomen van beide ouders. Maakt u samen afspraken of beslist de rechter?
  • verdeling gemeenschap van goederen. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan moeten de bezittingen en schulden worden verdeeld. Als u een koopwoning heeft belast met hypotheek, kan een van u dan de woning overnemen of moet de woning worden verkocht? Wij informeren u ook over fiscale gevolgen zoals bijvoorbeeld de veranderingen in de renteaftrek of een verplichte aflossing van de hypotheek. Heeft een van u een onderneming? Wat zijn de gevolgen van de scheiding voor de onderneming?
  • afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Bent u getrouwd na het maken van huwelijkse voorwaarden, dan moeten deze worden afgewikkeld. Heeft u de afspraken in de huwelijkse voorwaarden nageleefd of is daar tijdens het huwelijk niets mee gedaan? We bespreken wat u wilt regelen. Ook hier speelt vaak een eigen woning, die misschien eigendom is van u samen of van een van u. Wat gebeurt er met de onderneming van u samen of een van u beiden?
  • samenlevingsovereenkomst of niet. U was niet getrouwd maar woonde samen. Heeft u bij een notaris een samenlevingsovereenkomst gesloten dan staan daar vaak afspraken in hoe zaken geregeld moeten worden nadat de relatie eindigt. Maar tijdens de relatie kunnen ook (stilzwijgend) afwijkende afspraken gemaakt zijn. Ook zonder samenlevingsovereenkomst is er vaak gezamenlijk vermogen. Heeft u samen een woning, of onderneming of inboedel? Kunnen de afspraken in de samenlevingsovereenkomst worden afgewikkeld, wie krijgt het huis en wat gebeurt er met de gezamenlijke onderneming?
  • partneralimentatie. Na de scheiding is er tussen echtgenoten een onderhoudsverplichting. Kunt u niet volledig in uw eigen onderhoud voorzien, dan moet uw echtgenoot misschien alimentatie betalen. We berekenen de behoefte en de draagkracht van beide partijen zodat u weet of partneralimentatie (eventueel naast kinderalimentatie) redelijk is. Uw draagkracht en/of behoefte wordt berekend.
  • pensioen. Ouderdomspensioen wordt tijdens het huwelijk opgebouwd voor u en uw partner samen. Bij een scheiding moet over de verdeling (verevening) een afspraak worden gemaakt. Ook het nabestaandenpensioen moet worden geregeld. De wet geeft voor al deze onderwerpen regels. Aan de hand van die regels neemt een rechter een beslissing als u er samen niet uitkomt. Als u samen afspraken maakt kunt u ook afwijken van de regels. Wij wijzen u dan op de juridische en fiscale gevolgen van uw keuze. Doet u afstand van iets, dan weet u waar u afstand van doet.

 

Waarom een advocaat?

Om te scheiden heeft u een advocaat nodig. Het lijkt aantrekkelijk en goedkoop de scheiding zelf via een standaardcontract te regelen en alleen door een advocaat in te laten dienen bij de rechtbank. Veel mensen zijn echter niet bekend met de ingewikkelde regels bij scheidingen en de vele fiscale gevolgen van scheiden. Als u later met negatieve (financiële) gevolgen wordt geconfronteerd, is het vaak onmogelijk deze nog te veranderen, hoe redelijk dit ook lijkt. Het is van groot belang om bij de scheiding op de hoogte te zijn van alle verstrekkende gevolgen en u goed te laten voorlichten door een deskundige.
Bij ons kunt u maatwerk verwachten. Wat u zelf kunt regelen doet u zelf. Wij controleren wel de haalbaarheid van uw keuzes en wijzen op betere alternatieven of onverwachte juridische en fiscale consequenties van keuzes. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Wij hebben de kennis en ervaring om u een op uw situatie toegesneden advies te geven.

Advocaat of mediation?

U kunt samen de gevolgen van de scheiding regelen door met onze advocaat in bemiddeling/mediation afspraken met elkaar te maken. De advocaat zet de afspraken op papier (convenant) en dient het verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Als samen in bemiddeling/mediation zaken regelen niet mogelijk is, kunt u ons ook alleen inschakelen. Wij doen dan voor u voorstellen aan uw (ex-)echtgenoot en voeren voor u de procedure.

Scheiden als ondernemer

Als ondernemer heeft u een bijzonder belang. U moet zorgen dat uw onderneming ook na de scheiding goed kan blijven doordraaien. Wat is de onderneming waard en wat is een redelijk inkomen voor het berekenen van de alimentatie? Welke invloed heeft een eventuele uitbetaling van vermogen op de positie van de onderneming? Blijft de liquiditeit en solvabiliteit op een goed niveau? Kunt u uw onderneming op goede wijze voortzetten? Wat is uw inkomen uit de onderneming en kan dit hele inkomen ook worden meegenomen bij de berekening van alimentatie? Of zijn de kasstromen zodanig dat dit uw onderneming in zwaar weer zou brengen?

Als u als ondernemer gaat scheiden is van groot belang om daarbij een ervaren advocaat of mediator te hebben die met u en uw accountant deze vragen kan bespreken, uw onderneming is immers een extra belang met eigen vragen en problematiek. Wij hebben veel ervaring in scheidingen waarbij ondernemers betrokken zijn, zodat u bij ons in goede handen bent. Ook als uw ex de onderneming heeft is kennis van de problematiek rondom ondernemingen en scheiden essentieel.

Wijzigingen in de toekomst

In de jaren na de scheiding of verbreking van de relatie kunnen er omstandigheden zijn die maken dat u afspraken wilt aanpassen. Bijvoorbeeld als u uw baan verliest en de alimentatie niet meer kunt betalen. Of als de omgang niet goed verloopt of juist uitgebreid moet worden. Ook dan is het van belang goed advies te krijgen van een advocaat of samen met een mediator te overleggen. Bij ons bent u daarvoor aan het goede adres.

Onderstaande advoca(a)t(en) kunnen u op dit gebied verder helpen