IMG_3110-1024x683

Erfrecht

Indien een dierbare is overleden dient veelal ook de nalatenschap te worden afgewikkeld. U kunt hierin betrokken zijn als erfgenaam, als executeur, omdat u een legaat ontvangt of als legitimaris (onterfd kind). Soms kan de nalatenschap in goed overleg bij een notaris worden afgewikkeld, echter als er een onoverbrugbaar meningsverschil ontstaat dan kan het zinvol zijn een advocaat in te schakelen.

Een advocaat kan u adviseren, zodat u wellicht zelf weer verder kunt, maar kan u ook als partijadviseur/-onderhandelaar bijstaan. Een advocaat heeft daarnaast de mogelijkheid om, indien geen overeenstemming wordt bereikt, het geschil voor te leggen aan de rechter, zodat de zaak alsnog kan worden afgewikkeld.

Onderstaande advoca(a)t(en) kunnen u op dit gebied verder helpen